'In het vertrouwen dat in het kleine ook altijd het grote aanwezig is, voel ik me verbonden met mijn regio.'

Wie is Gerbrich en wat doet zij? 

Kwam ik iets later thuis dan gepland? Dan legde ik een briefje op tafel. ‘Ik bin efkes wat letter, hear. Bin om in oere as seis wol thús.’  Gewoon in het Fries. Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht dat het ook anders kon.

Thuis puilden de kasten uit met Friese literatuur. Muziek sloeg de klok.

Aan de wanden hingen schilderijen van beeldend kunstenaars uit de nabije omgeving. Ook de voorwerpen uit New Guinea hadden een ereplek: een aandenken aan het verblijf van mijn ouders als onderwijzers in het roerige Indonesië van de jaren zestig. Liefde voor de eigen cultuur ging hand in hand met de liefde voor culturen verder weg.

Studies?
Aan de RUG in Groningen studeerde ik Friese taal- en letterkunde en sloot die af met een postdoc Fries. Daarvoor combineerde ik de opleidingen Schoolmuziek aan het Conservatorium in Groningen (waar ik ook nog een paar jaar Koordirectie deed) en de Pedagogische Academie Basis Onderwijs in Sneek.

Werk?
Bij het Friesch Dagblad werk ik als cultuur- en eindredacteur. Ik ben gespecialiseerd in kunst en cultuur, regionale journalistiek en human interest.

Ik interview, redigeer, presenteer, maak reportages voor Finster op Fryslân, doe research, gecombineerd met redactionele en productionele taken.

Ook mijn artistieke kant blijf ik trouw:

  • Ik dirigeer koren op projectbasis en
  • Ik bedenk concepten
  • Ik organiseer activiteiten op het snijvlak van cultuur en identiteit.
Gerbrich-van-der-Meer_HD-photo-smal-01

"Ook in kleine thema's is de wereld terug te vinden." 

Meer weten over Gerbrich?

Je kunt levelen in taal, maar ook in klank, beeld of sfeer. Als je de juiste snaar raakt, begint het te stromen.